lean

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten wywodzi się z Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym zupełnie niepotrzebnych. produkty wspierające lean Najistotniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zmniejszenie trwonienia zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i używanych materiałów. Zastosowanie technik lean management daje szansę zdobycia takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w firmie zwykle poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to umiejętność ocenienia, które działania są zbędne dla firmy.