Sytuacja w Krakowie przez wyborami

Jednym z globalnych problemów w lwiej części polskich miast jest komunikacja. Nasze województwa nie są dostosowane do tak dużego nasilenia ruchu, jaki powstał poprzez zwiększenie się ilości pojazdów na naszych drogach. Dlatego główną z najważniejszych inwestycji jakie powinno podjąć niemalże każde miasto jest inwestycja w rozwój dróg i infrastrukturę komunikacyjną. Jezdnie i transport miejski to najważniejszy obszar, jaki pozwoli zwiększyć wygodę mieszkańców a także poprawi całość gospodarki Krakowa.

Wśród pozostałych gmin, nowe projekty drogowe jakie realizuje Kraków silnie się wybijają. Krakowianie w referendum opowiedzieli się za budową metra, jednak zanim metro powstanie, w komunikację autobusową i tramwajową oraz nawierzchnie drogowe trzeba włożyć dużo środków . Z ważniejszych decyzji finansowych warto podkreślić:
w pełni napędzaną elektrycznie nitkę autobusową – jedyną w Polsce,
innowacyjne linie tramwajowe na Ruczaju,
w pełni rozwinięty dworzec PKP wraz z miejscem handlowym.
Oprócz tego, w planach Kraków ma inwestycje w przynajmniej kilka nowych połączeń między już wybudowanymi drogami oraz remonty istniejących połączeń autobusowych i dróg dojazdowych.
Krakowianie napraw nie lubią – problemy w poruszaniu się i dojazdach do pracy przeszkadzają na co dzień. Trzeba zaś mieć jasność tego, że bez napraw infrastruktura nie może się poprawić i by mieszkało się lepiej, trzeba cierpliwości.Kraków arena
Przekazywanie środków w rozwój transportu to nie jedynie nowe drogi, jak również doskonalszej odporności nawierzchnia dróg, która będzie dłużej jak nowa i odporna. (jednym z takich wzorów może być ścieralna nawierzchnia drogi na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka oraz na zewnętrznej drodze Wadowickiej). Jasnym jest to, że, Kraków potrzebuje jeszcze kolejnych remontów i nowych pomysłów, aby jeździło się po nim dobrze. Zarówno samochodem, ale również autobusami. Ale da się zauważyć wyraźnie, że całość jest na świetnej trasie do tego, by Krakusom żyło się tu naprawdę wygodnie i przyjemnie.