wsparcie lean

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w modelach zarządzania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a równocześnie absolutnie zbędnych. Najważniejszym celem lean managment jest zatem zmniejszenie trwonienia zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i używanych materiałów. Skorzystanie z form działania lean management daje możliwość zdobycia takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów.
narzędzia lean
Także stosunki wzajemne w firmie z reguły poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to zdolność dokonania weryfikacji, które czynności są zbędne dla firmy.

Dodaj komentarz